Pažymėjimas% suteikiamas
Kaina179 €
ApmokėtiRegistruotis

Kodėl projektų valdymo mokymai ir kas yra LAB’as?

Projektų valdymas yra pažangių įmonių veiklos organizavimo metodika. Kodėl?

Projektų valdymas visada susijęs su naujų, unikalių rezultatų kūrimu, dinamiška veikla, pokyčiais ir atradimais. Viena vertus, tokia valdymo forma leidžia kurti lanksčias struktūras, kita vertus, mažina įtampą ir darbuotojų motyvacijos poreikį ir skatina kurti.

Mūsų LAB’as yra dviejų dienų projektų laboratorija skirta pasakyti „labas“ projektų valdymo standartams.

Kodėl  mūsų projektų valdymo mokymai?

   • Mes nesamdome dėstytojų, mes patys įgyvendiname projektus ir mokymuose remiamės savo praktine patirtimi.
   • Mokymus veda sertifikuoti projektų vadovai, Lietuvos projektų valdymo asociacijos nariai.
   • Mūsų mokymai inovatyvūs ir dinamiški, daugiau nei pusę laiko jūsų darbuotojai praleis atlikdami praktines užduotis ir spręsdami problemas. Mes taikome žaidybinimą (gamification) ir problemų kėlimu grįstą mokymą.
   • Mes nuolat tobuliname kvalifikaciją užsienio konferencijose ir tarptautiniuose seminaruose.
   • Mūsų mokymų programa paremta tarptautiniais ir labiausiai pripažintais projektų valdymo standartais PMBOK bei IPMA 3.0.
   • Esant poreikiui mokymų metu dirbame kartu su partneriais – programinės įrangos projektų valdymui kūrėjais Wiseteam.eu

Ką gausite užsisakę mūsų mokymus?

 • Jūsų įmonės darbuotojų poreikių tyrimą ir analizę;
 • individualizuotos mokymų programos parengimą;
 • mokymų rezultatų pristatymą vadovybei;
 • tobulintinų veiklos sričių analizę;
 • po mokymų siūlome lydinčias 4 savaičių praktines sesijas. Sesijų metu kartą per savaitę 4 ak. val. skirsime konkrečių problemų aptarimui ir sprendimų paieškai. Jūsų kolektyvas atliks namų darbus, tai didins jų įsitraukimą. Tai pagalba jūsų komandai keisti projektų valdymo praktiką.
 • mes taip pat galime padėti parengti jūsų įmonės projektų valdymo procedūras pagal tarptautinius standartus, parengti projektų stebėsenos komitetų nuostatus ir parengti kitas vidines tvarkas arba suorganizuoti jums strateginę sesiją ir padaryti tai kartu. 

Mūsų tikslas, kad mokymai paskatintų jus keisti praktiką. Projektų valdymo mokymuose jūsų laukia daug praktinių užduočių, vaizdo medžiaga, atvejų analizė, pratybos, e-įrankių išbandymas. Mokymai gali būti pritaikyti visiems – tiems, kurie pradeda projektų valdymo darbą, arba nori jį tobulinti.

Žemiau galite nemokamai susipažinti su mokymų turiniu, naudingomis nuorodomis, straipsniais ir kitais įrankiais. Mokymų kaina orientacinė, ji derinama susitikimo metu. Mokymai vidiniai, skirti kolektyvams. 

 

Etapas Įvadas
Dalis Kas yra projektas?Skaityti

Projektų kaip unikalios veiklos supratimas yra labai svarbus projekto sėkmei. Kartais organizacija vykdo daugybę veiklų, kurios nėra projektai, o tik užduotys arba procesai. Kaip juos atskirti?

 • Kodėl reikia projektų valdymo įrankių? Nes padeda padaryti tuos pačius darbus greičiau ir pasiekti geresnį rezultatą. O svarbiausia projektų valdyme, kaip ir gyvenime – Pareto dėsnis. 
 • Kas yra projektinis mąstymas ir projektinis valdymas? Tai yra iššūkis hierarchinei organizacijai su funkciniu valdymu. Tačiau įveikiamas. Mokymų metu kalbėsime kas gali padėti tai padaryti. Kokios tvarkos, kokios procedūros gali būti reikalingos efektyvesniam darbui.

Pagrindinės 7 sąvokos, kurias turi žinoti projekto vadovai, pateikiamos populiariai šioje e-knygoje „The Ultimate Guide To Pass PMP Exam“.   Skaityti toliau…

Kas yra Pareto dėsnis?

Geriausias sprendimas mūsų įvardytai problemai išspręsti yra Pareto dėsnio taikymas. Dar jis vadinamas 80/20 principu, mažų pastangų dėsniu ar netgi tinginystės dėsniu. Esmė labai paprasta: 20 proc. pastangų sukuria 80 proc. rezultatų (kaip ir atvirkščiai: 80 proc. pastangų sukuria 20 proc. rezultatų).

Principas pavadintas italų matematiko Vilfredo Pareto pavarde, kuris pastebėjo, jog 20 proc. turtingiausių žemvaldžių valdo 80 proc. žemės. Taip pat turėdamas nedidelį ūkį jis pastebėjo, kad 20 proc. žirnių ploto užaugina 80 proc. žirnių. Toks pastebėjimas labai stipriai padidino Vilfredo pajamas.

Dalis Projektinės organizacijos struktūra ir vetybėsSkaityti

Kas yra plokščia organizacija?

Ne tai ne plekšnė, ji kaip deimantas.

Tradiciškai skiriamos trys organizacijų tipai: funkcinė, projektinė ir matricinė. Geriausiai skirtumus tarp tradicinio (funkcinio) ir projektinio valdymo iliustruoja šie vizualiniai struktūrų modeliai. 

projektine-strukturatardicine-struktura

Projektinio valdymo struktūra (auto.VIA)              Tradicinė valdymo struktūra

Daugiau apie organizacijų tipus, rasite čia. Skaityti toliau…

Šis skirtumas lemia:

 • vidinę komunikaciją komandoje;
 • užduočių delegavimą;
 • lyderystės stilių;
 • vertybes;
 • projekto vadovo autonomiją;
 • sprendimų priėmimą.
Dalis Projektų valdymo standartaiSkaityti

Projektų valdymo standartų yra daug ir įvairių. Pasaulyje populiariausi yra PMBOK, PRINCE2, COMPTIA, IPMA.

Apie skirtingų standartų ir sertifikavimo sistemų palyginimą galite daugiau sužinoti čia.

Savo mokymuose mes remiamės dviem pagrindiniais standartais:

 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), PMI (Projektų valdymo institutas).
 • International Competence Baseline 3.0, IPMA (Tarptautinė projektų valdymo asociacija)

Taip pat naudinga peržvelgti:

ISO 21500:2012. Nurodymai dėl projektų vadybos.

Šiame tarptautiniame standarte pateikiamos rekomendacijos dėl projektų valdymo. Šiame tarptautiniame standarte pateikiami apibendrintos gerosios projektų valdymo praktikos sąvokų ir procesų aprašai. Projektai pateikiami programų bei projektų portfelių kontekste, tačiau šis tarptautinis standartas nepateikia išsamių rekomendacijų, kaip valdyti programas ir projektų portfelius. 

ISO 10006:2008 Quality management –Guidelines to quality in project management (Kokybės vadybos sistemos. Projektų kokybės vadybos gairės)

Šis tarptautinis standartas nėra projektų vadybos vadovas. Šiame tarptautiniame standarte aptariamos projektų vadybos procesų kokybės gairės. Kokybės rekomendacijos su projekto produktu susijusiuose procesuose bei procesinio požiūrio rekomendacijos pateiktos ISO 9004.

Dalis Portfolio valdymasSkaityti

Protfolio yra įprasta praktika vadinti kelis, susijusius projektus ar projektų grupę, kurią valdo ta pati komanda arba vadovas. Lietuvoje įprastai tokius žmones vadiname programos vadovais. 

Portfolio valdymas užtikrina, kad organizacijoje būtų efektyviai atrenkami, grupuojami ir valdomi skirtingi projektai pagal svarbą organizacijai. Kaip teigia Tarptautinis projektų valdymo institutas (PMI.org), portfolio valdymas yra būdas kaip sumažinti atotrūkį tarp organizacijos strategijos ir veiklos.  

Seminare kalbėsime, kokie būdai efektyviai padeda valdyti visą projektų portfelį:

 • šviesoforas,
 • projektų valdymo arba stebėsenos komitetas. 
Dalis Inicijavimas Skaityti

Projektui inicijuoti gali būti keli pagrindiniai būdai:

 • organizacijos strategija
 • akcininkų sprendimas 
 • Netikėtai idėjos „buttom to top“ metodu.

Būtent paskutiniam metodui įgyventi yra reikalingi įvairūs įrankiai, kurie įgalina komandą siūlyti idėjas. Dažnai eriausios idėjos kyla siekiant spręsti esamas kasdienias problemas. Viena iš populiarių metodų yra Problemų medis. Daugiau apie tai, kaip taikyti Problemų medį projektų valdyme rasite šiame straipsnyje. Šis metodas gali būti ne tik inicijavimo, bet ir bet kokioje kitoje fazėje, kur reikia struktūruotos problemų analizės. 

Etapo klausimynas
Etapas Planavimas 1
Dalis Planavimas: nuo inicijavimo iki tvarkarasčioSkaityti

Įprastai projekto planas apima šias dalis: 

 1. Apimties valdymas
 2. Tvarkaraštis
 3. Biudžeto valdymas
 4. Kokybės valdymas
 5. Žmogiškųjų išteklių valdymas
 6. Komunikacijos kanalai ir metodai
 7. Rizikų valdymas
 8. Pirkimų valdymas
 9. Suinteresuotų šalių valdymas
 10. Projekto integralumo valdymas

Šioje mokymų dalyje kalbėsime apie:

 • Apie projektų inicijavimą. Koks tai procesas ir kaip jį organizuoti įmonėje.
 • Projektų naudas ir kaip jas apskaičiuoti. Projektas visada turi turėti užsakovą, kuriam rūpi bendra organizacijos nauda – t.y. projekto poveikis, kurį atneš projektas. 
 • Kas yra PPK (arba PSK) ? Ar tokių padalinių reikia jūsų įmonei?
 • Projektų tikslų formulavimas.Trys tikslų lygiai ir ne kitaip. 
 • Projekto veiklų bei darbų paketų (WBS) struktūra (kitaip krioklys). Projekto darbų paketo formą galite atsiųsti čia.
 • PERT ir kiti būdai apskaičiuoti trukmę.
 • Gantt diagramos sudarymas (pvz. analizė).
 • Kritinio kelio apskaičiavimas, kada ir kam to reikia?

pgl. Martin.

Dalis Rizikų planavimas Skaityti

Šioje dalyje aptarsime rizikų valdymo metodikas ir įrankius pamatuoti rizikas:

 • Rizikos planuojamos iki projekto pradžios. Rizikoms surinkti yra taikomos įvairiausios kūrybinės technikos. Kuo jų daugiau, tuo projekto planavimas efektyvesnis. Mokymų metu išbadome bent kelias technikas su grupe, apie jas skaitykite žemiau.
 • Rizikų skirstymas šviesoforo metodu. 
 • Rizikų atsako strategijos.
 • Rizikų valdymo planas. Pasirengiame planus pagal jūsų įstaigos projektus. 

„Geriausi būdas sugalvoti išties kūrybingą idėją yra sugalvoti daug idėjų“ – chemikas Linusas Carlas Paulingas. 

Kas yra idėjų paieškos ir atrankos technikos?

Tai tokie metodai, kurie padeda komandoms rasti kūrybiškų problemų sprendimų konkrečioje situacijoje. Svarbiausia šiose technikose yra keli aspektai:

 • paruošti problemą, kurią norime spręsti, ją aprašyti ar kitaip pateikti grupei.
 • sukurti kuo daugiau idėjų.
 • atrinki geriausias. 

Tam tinka gerai žinomas metodas „Minčių lietus“, taip pat „Lotoso žeidas“, „Veiksmažodžių žaidimas“ .

Daugiau apie šias technikas galite paskaityti knygoje: „Dėmesio, grupė!“. Praktiniai darbo su grupe būdai ir technikos. 

 

 

Dalis Biudžetas Skaityti

Paprasčiau – projektų planavimo dalis, jeigu turite patirties toje srityje, kurioje veiks projektas.

 • Tačiau, jeigu tai yra inovacijų kūrimo projektas, kai kaštai yra nenuspėjami? Bandykite pasirašyti įkainių sutartį. 
 • Jeigu tai jūsų vidinis projektas? Tada įvertinkite rezervą ir planuokite papildomą vadovybės rezervą. 

Per mokymus kalbėsime, kas yra rezervas, kaip jį planuoti, kada panaudoti.

Etapas Planavimas 2
Dalis Resursų planavimasSkaityti

Resursų planavimo ir įvertinimo technikos leidžia organizacijai gerokai efektyviau valdyti procesus, sukurti mažiau streso darbuotojams.

Per mokymus kalbėsime apie tokius metodus kaip resursų užimtumo matrica.

Ką duoda resursų užimtumo matrica ? Suteikia vizualų vaizdą, kurį lengva aptarti su vadovybe. Tai ypač aktualu, jeigu reikia portfelio resursų planavimo (žr.1 Etapą).

Šioje dalyje taip pat svarbu organizacijos branda ir kompetencijų lygis, nes projektų valdymas visada yra komandos darbo rezultatas. Kviečiame susipažinti su straipsniu, kuriame nagrinėjama organizacinė projektų valdymo branda ir asmeninė projektų vadovų kompetenciją. Tyrimo autorė siekė nustatyti jų koreliacijos buvimą arba nebuvimą ir pateikti pasiūlymus atitinkančius šiandienos tendencijas, kurie padėtų pagerinti esamą projektų valdymo padėtį Lietuvos įmonėse. Skaityti toliau…

Dalis Projekto apribojimaiSkaityti

Apribojimas (angl. constraits) dažniausiai yra susiję su projekto apimties valdymu, biudžetu ir laiku.

 1. Jeigu keičiasi projekto apimtis, atsiranda naujų veiklų, tai veikiausiai darys įtaką projekto trukmei ir / arba kainai. Galima pasamdyti papildomus tiekėjus ir atlikti viską greičiau, tačiau tai kainuos.
 2. Jeigu keičiasi įgyvendinimo laiko, tarkim projektą reikia baigti greičiau, tai dažniausiai daro įtaką apimčiai (tenka atsisakyti kai kurių veiklų) arba išauga kaštai.
 3. Jeigu mažėja biudžetas, mažės ir apimtis arba užtruks ilgiau laiko padaryti tą patį darbą su mažiau resursų.

triple-constraints-1

Dar vienas svarbus elementas, visada susijęs su šiais trimis apribojimais, yra kokybė. Apie kokybę kviečiame skaityti mūsų mokymuose čia. 

Daugiau apie apribojimus projektuose rasite e-knygoje „The Ultimate Guide To Pass PMP Exam“. Skaityti toliau… 

Etapas Valdymas
Dalis KomandaSkaityti

Komandos formavimas. Grupė ir komanda. Tarsi viskas žinoma, bet projektų valdyme veikia šiek tiek kitaip. Komandos formavimo užduotys ir komandiniai bei individualūs testai mokymų metu, padės jums įvertinti galimas klaidas ir rizikas. 

Mokymuose kalbėsime: 

 • Asmenybės tipologijos. Kaip ir kuo skiriasi žmonės? Juk žmonės buvo skirtingi visais laikais? Kokius bazinius dalykus gali atskleisti asmenybės tipologijos? Daugiau apie tai mūsų mokymuose projektų vadovams.
 • Darbuotojams darbai turi būti skiriami pagal gebėjimus, ne pagal patirtį ar pareigas. Kaip įdiegti šią praktiką.
 • Motyvavimo sistemos projekte? Tam nėra laiko. Tai ką daryti?

Pirmiausia jūs turite pažinti žmones, suprasti jų motyvus ir tik tada priskirti užduotis projekte. Jeigu tokios prabangos neturite, tada reikia išmokti arba manipuliuoti ar kaip galima geriau bendrauti pagal kiekvieno tipo siunčiamus signalus. 

Kas yra geras projekto vadovas? Manoma, kad tai MBWA (angl.Management by walking around) specialistas. Tai reiškia vadovas, kuris susitinka su darbuotojais akis į akį ir jaučia, ką jie galvoja, kodėl taip galvoja ir klauso kiekvieno idėjų, nesvarbu, kokias pareigas jis užimas (Tom Peters and Robert Waterman 1982,  In Search of Excellence). 

Mokymų metu atliekame labai daug įvairių praktinių užduočių, kurios padeda pažinti žmones, suprasti jų motyvus ir pažinti savo komandą. 

Dalinamės savo įžvalgomis apie darbuotojų motyvacijos sunkumus straipsnyje: Naujų verslo modelių paieška: kai tradicinės darbuotojų motyvacijos sistemos neveikia. 

Dalis Vidinė komunikacija projekteSkaityti

Mokymų metu kalbėsime apie tai:

 • Kaip mes deleguojame užduotis?
 • Kada deleguojame teisingai? Tada kai užduotis įvykdyta teisingai papildomai neklausiant?
 • Kada projekto vadovas turi tapti autokratu, o kada biurokratu? Situacinė lyderystė projektuose – privalomas projekto vadovo gebėjimas. 
 • Kaip stebėti procesus projekte? Kada reikia susirinko, o kada gali padėti kitos technikos?

Vienas iš užduočių valdymo metodų yra Kanban lenta. 

Taip pat yra nemažai projektų valdymo IT įrankių, kurie padeda optimizuoti projektų valdymas, vienas iš depulse.com, mėnesio kaina prasideda nuo 25 eur 5 vartotojams. 

kanbanpaveikslas iš SlideHunter.com,kur galite nemokamai atsisiųsti Kanban lentos šabloną.

Kanban lentos metodas atsirado iš Lean metodų rinkinio. 

Šio metodo tikslas vizualiai parodyti darbų atlikimo progresą. Kiekviena užduotis pavaizduojama ant kortelės didelėje lentoje. Šio metodo privalumas yra padidintas skaidrumas dirbant su projektais. Kanban paremtas  taip vadinamu Pull principu (pasiėmimo principas), kurių metu darbuotojai arba kolektyvo nariai savarankiškai pasiima savo darbą. Šis darbas (užduotis) yra tvirtinamas ant Kanban lentos Kanban kortelėmis.

Kanban lentos gali būti ir elektroninės, pvzhttps://kanboard.net/

 

Dalis Laiko valdymas Skaityti

Laikas kaip ir pinigai nuolat išnyksta ir mums visada jo trūksta. Todėl vėluoja dauguma projektų ir komandos patiria daug negiamų emocijų. 

Nors mes žinome, kad laiko yra 24 val. per parą, o pinigų tiek, kiek uždirbame, tačiau nuolat neteisingai planuojame laiką. 

Yra daugybė mokymų apie laiko planavimą ir valdymą, daugybė metodų ir patarimų, bet žmonės jų laikosi kelias savaites po mokymų. Kodėl?

Nes tam, kad teisingai planuoti savo laiką, reikia tiksliai žinoti, kur kiek laiko mes užtrunkame. Reikia sekti savo laiką. Neveltui daugelis finansų konsultantų siūlo sekti savo išlaidas. Vienas iš paprastų ir nemokamų įrankų sekti laikui ir gauti detales ataskaitas yra www.toggl.com.

Per mokymus taip pat kalbame apie kitus būdus ir metodus sekti laiką projektuose. 

 

Etapas Suinteresuotų šalių valdymasSkaityti

Suinteresuotų šalių valdymas yra gana nauja sritis projektų valdyme, tačiau šiuolaikinė PV praktika pripažįsta, kad tai gali būti esminė jūsų projekto sėkmės ar nuopolio priežastis.

 • Kaip identifikuoti tas šalis?
 • Kaip jas sugrupuoti ir kam skirti daugiausia dėmesio?
Etapas Kokybės valdymas
Dalis Kokybės kriterijai Skaityti

Kokybės valdymas projektuose apima procesų ir rezultatų kokybę (apie procesą daugiau skaitykite dalyje apie įsivertinimą).

Rezultatams (tikslui) matuoti turi būti  nustatomi rodikliai. Tam puikiai tinka SMART rodiklių nustatymo metodika.

smart

Rodikliai projektuose dažniausiai būna:

 • rezultato,
 • poveikio.

Rezultatus dažniausiai vertina projekto finansuotojas, nesvarbu, ar tai Užsakovas, ar vadovybės paskirtas asmuo, grupė.

Rezultatai turi būti matuojami užbaigus projektą.  Projektas baigiasi rezultatu. Visada, tačiau jis nebūtų prasmingas, jeigu nekurtų poveikio. 

Kuo jie skiriasi ir pagal kuriuos skaičiuoti projekto naudą kalbėsime plačiau seminaro metu.

Dalis Kokybė: procesasSkaityti

Projeko procesų kokybės valdymo technikos dažniausiai apima: susirinkimus, ataskaitas, kick off, brainstorm sesijas, KANBAN ir t.t. Apie tai detaliai kalbame per mokymus.

 • Kas yra susirinkimas? Tai yra sprendimų priėmimo technika, tačiau netinka kaip projekto statuso vertinimo įrankis. Statuso vertinimui labiau tinka tokios priemonės kaip www.asana.com arba KAnBAn lenta (apie jas prie laiko valdymo).

Kada ir kokia forma prašyti ataskaitų? Kodėl svarbu formalumai ir jokios romantikos? Todėl, kad projektas visada ribotas laike ir ištekliuose. Apie įvairius projektų kokybės vertinimo įrankius daugiau kalbama seminaro metu. 

S taisyklė projektuose (bus papildyta) 

 

Etapas Užbaigimas Skaityti

Projektas nesibaigia galutiniu aktu ar mokėjimo prašymu. Net nesibaigia galutine projekto ataskaita. 

Tikra projektinė organizacija turi atlikti įsivertinimą:

 • 360 projekto vertinimą
 • projekto komandos vertinimas pagal PV kompetencijas
 • projekto finansinis vertinimas (jis gali būti atliekamas, jeigu jūs detaliai sekate visas išlaidas, tame tarpe ir vidinio personalo).

Dr. Kaoru Ishikawa pirmasis pradėjo diegti kokybės vadybos procesus ,,Kawasaki“ laivų statykloje Japonijoje. Priežasties ir padarinių diagrama atskleidžia visas galimas ar realias priežastis, kurios sukelia tam tikrus padarinius (pagal Simon A. Burtonshaw – Gunn 2009). Pavyzdžiui, naudojant šį metodą galima nagrinėti komandinio darbo problemas. Daugiau apie metodą nustatyti problemų priežastis rasite čia: Ishikavos-zuvis.

Žuvies kaulo diagramos formą Excel galite atsiųsti čia. 

Palikti atsiliepimą