Kaina129 €
ApmokėtiRegistruotis

Kuo ypatingi šie vadovų mokymai ?

S.C.A.R.F modelis leidžia pažvelgti į žmones remiantis neuromokslinių tyrimų duomenimis. Šis modelis išskiria penkis svarbius poreikius, kurių tenkinimo reikalauja kiekvieno žmogaus smegenys. Vis daugiau tyrimų įrodo, kad smegenys yra socialinis organas ir joms būtinas bendradarbiavimas.

SCARF  metodą sukūrė neuromokslininkas David Rock. Šis modelis pagrįstas neuromokslo atradimais apie žmonių socialinę elgseną. SCARF tai statusas (Status), užtikrintumas (Certainty), autonomija (Autonomy), ryšys (Relatedness) ir teisingumas (Fairness). Neuromoksliniai tyrimai rodo, kad bent vieno poreikio netenkinimas darbo vietoje trukdo siekti produktyvumo atliekant užduotis. Nustatyta, kad šie poreikiai yra prigimtiniai ir jų netenkinimas sukelia vengimo atsaką smegenyse. Tuo metu, kai šie penki poreikiai yra patenkinti gebame įsitraukti į užduotis.

Ką gausite mokymų metu?

  • Mokymai padės rasti atsakymą ko reikia komandos darbuotojams, kad jie kartu gebėtų siekti efektyvumo.
  • Praktiškai išbandysite kaip galite padėti  darbuotojams bendradarbiaujant pasiekti bendrą tikslą.
  • Gausite praktinį S.C.A.R.F. metodo įrankį planavimui.
  • Mokymų metu galėsite praktiškai išbandyti smegenų veikimą matuojančių prietaisų veikimą.

 

 

Etapas Kas yra neuromokslas ir kaip tai susiję su vadovavimu?
Dalis Ką neuro mokslas sako apie lyderystę ir žmonių elgseną darbe? Skaityti
Dalis STATUSASSkaityti

Teorija: STATUSAS (Status)

Praktika: dalyvių statuso poreikio vertinimas (situacinės užduotys) ir aptarimas grupėse.

Dalis UŽTIKRINTUMASSkaityti

Teorija: UŽTIKRINTUMAS (Certainity)

Praktika: užtikrintumo poreikio vertinimas (situacinės užduotys)  ir aptarimas grupėse.

Dalis AUTONOMIJASkaityti

Teorija: AUTONOMIJA (Autonomy)

Praktika:  autonomijos poreikio vertinimas (situacinės užduotys)  ir aptarimas grupėse.

Dalis RYŠYSSkaityti

Teorija: RYŠYS (Relatedness)

Praktika: ryšio poreikio vertinimas (situacinės užduotys)  ir aptarimas grupėse.

Dalis TEISINGUMAS Skaityti

Teorija: TEISINGUMAS( Fairness)

Praktika: teisingumo jausmo poreikio vertinimas (situacinės užduotys) ir aptarimas grupėse.

Etapas Kaip pritaikyti metodiką konkrečioje įmonejė?Skaityti

SCARF dimensijų per poreikių vertinimų aptarimas. Pagal tam tikrą metodiką, vadovai turės galimybę pasirengti veiksmų planą. 

Palikti atsiliepimą