Valdymo inovacijų agentūra Inovacijų kūrimas ir finansavimas - Valdymo inovacijų agentūra
agentura@innovate.lt

Inovacijų kūrimas ir finansavimas

Jūsų verslo finansavimas bus daug spartesnis ir realesnis, jeigu remsitės inovacijomis. Visi bandymai atrasti naujus būdus spręsti problemas arba kurti vertę gali būti vadinami inovacijomis, tai gali būti marketingo, valdymo, socilainės inovacijos. Daugiau apie inovacijas smulkiam verslui mūsų ekspertų interviu Žinių radijo eteryje.

Mūsų specializacija yra inovacijų kūrimo procesas, kuriam naudojame vieną populiariausių metodų Design Thinking arba „dizaineriška mąstysena“ . Šio mąstymo vienas didžiausių šalininkų Timas Brownas (Tim  Brown) sako, kad tai – „disciplina, kad suderintų žmonių poreikius su tuo, kas technologiškai įvykdoma ir tai ką perspektyvi verslo strategija gali paversti į vertes klientams ir rinkos galimybes“.

Šis metodas plačiai taikomas spręsti problemas, kurti naujoves. Jis gali pasiūlyti ne tik procesą, bet ir įrankius. Užsisakykite mūsų strateginę sesiją ir sugeneruosime naują idėją/ produktą/ paslaugą/ procesą per vieną dieną. Žinoma, tai dar nebus prototipas, tačiau pirminė idėja, kuri užves jus ant kelio.

Inovacijų politiką taikliai apžvelgia Europos Parlamento biuras.

  Užsisakyti paslaugą

FINANSAVIMAS INOVACIJOMS

Puiki priemonė mažoms ir labai mažoms įmonėms išsiskirti rinkoje ir didinti konkurencingumą. Priemonė finansuoja projektus pradedantiems (ne ilgiau kaip 1 metus ir kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur) inovatoriams ir brandiems inovatoriams ( vykdo veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties MTEP srityje ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur) atskirai.

Pradedantieji gali gauti iki 13152 eur paramą pirkti paslaugas iš mokslo ir studijų įstaigų, brandieji iki 76252 eur. Galite įsigyti rinkos tyrimą,  susikurti interaktyvią aplikaciją, e-mokymų platformą, aprangos virtualaus 3D projektavimo paslaugą, animatronikos sprendimus, biomedžiagų sukūrimo paslaugą ar net užsiauginti deimantą !

Yra skirta pradedantiesiems inovatoriams (kai įmonė veiki iki 5 metų) arba bendriesiems inovatoriams. Tikslas: paskatinti įmones investuoti į inovacinius gaminius ar paslaugos, kurioms reikia mokslinių tyrimų. Didžiausia parama pradedantiesiems iki 400 000 eur. Bendriesiems: 4  400 000 eur.

INOCONNECT

Priemonė tikslas skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, didinti paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.

INOSTAŽUOTĖ

MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

INOSTARTAS (ATRANKA NUOLAT)

Atskirai galima teikti paraiškas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje veikiančios įmonėms ir atskirai kituose miestuose.

Remiamos veiklos:

  1. Inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte.
  2. Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.
  3. Inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

PRAMONĖS SKAITMENIZAVIMAS

Laukiama kvietimo.

Kiek jūs žinote apie inovacijų politiką ir galimybes jūsų verslui? Kviečiame atsakyti į trumpą anketą: