Valdymo inovacijų agentūra Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaime - Valdymo inovacijų agentūra
agentura@innovate.lt

Naujas kvietimas plėsti verslą kaime

Kvietimas galioja iki 11.30
2 Oct 2017

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaime

//
Komentarai0
Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę: „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)“
Kvietimas galioja iki 11.30 d.
Pagal veiklos sritį remiama:
 • ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
 Paramos gali kreiptis:
 • fiziniai asmenys;
 • privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

Galimos finansuoti išlaidos:

 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
  • naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:
  • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
  • projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga.
  •verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
  • bendrosios išlaidos.

Paramos dydis: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur.
! Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. projekto investicijų be PVM.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės: agentura@innovate.lt