Valdymo inovacijų agentūra Organizacijų tyrimai - Valdymo inovacijų agentūra
agentura@innovate.lt

Organizacijų tyrimai

Ar dažnai susiduriate su darbuotojų kaita, nemotyvuota Y karta, nepatenkitais klientais, kurie negrįžta? Kartais priežastys yra labai paprastos, bet reikia jas sužinoti.

Mūsų atliekami tyrimai gali padėti jums nustatyti silpnas jūsų įmonės ar organizacijos sritis ir jas koreguoti. Atliekame unikalius darbuotojų įsitraukimo tyrimus.

Produkto/paslaugos tyrimai

Rinkos tyrimai padeda nustatyti tendencijas ir priimti pagrįstus sprengimus. Atliekame kokybinius rinkos tyrimus, analizuojame jūsų kliemtų santykį su jūsų kuriame produktu ar paslauga. Kokybinis turimas yra pigiausias būdas gauti informaciją iš kliento prieš paleidžiant produktą į rinką.

Kokybiniai tyrimai

Ypač didelę patirtį turime įgyvendinant kokybinius tyrimus:

 • Diskurso analizė (jūsų produkto paminėjimas spaudoje)
 • Fokusuotos diskusijų grupės su jūsų potencialiais klientais
 • Slapto pirkėjo tyrimai. Tai vienas iš populiariausių klientų pasitenkinimo matavimo įrankių ne tik verslo sektoriuje, bet ir viešojo sektoriaus organizacijose. Šis metodas padeda įvertinti jūsų įmonės ar organizacijos darbo kultūrą, darbo kokybę, atitiktį jūsų įmonės standartams.

Vidinė organizacijos diagnostika

Vidinė organizacijos diagnostika skirta identifikuoti įmonės tobulintinas puses ir rasti būdų joms koreguoti. Diagnostika nuo tyrimų skiriasi tuo, kad ne tik „pamatuoja” situaciją, bet taip pat pateikia konkrečią diagnozę ir pasiūlymus, kaip ir ką galima keisti.

Diagnostikos metodai:

 • Apklausos
 • Darbuotojų interviu
 • Dokumentų, procesų analizė
 • Darbuotojų įsitraukimo tyrimai
 • Fokusuotos diskusijų grupės FGD

Darbuotojų įsitraukimo tyrimai

Darbuotojų įsitraukimo tyrimai vienas populiariausių būdų nustatyti, kur dingsta jūsų darbuotojų energija ir kodėl. Įsitraukimo didinimas nėra vienkartinis veiksmas ir universalaus recepto, tinkančio visoms organizacijoms, nėra. Pavyzdžiui, vienose įmonėse įsitraukimą į darbą didino galimybė kelti kvalifikaciją, kitose – geras santykis su vadovu, dar kitose didele paspirtimi buvo kolegos. Mes siūlome unikalų darbuotojų įsitraukimo tyrimą pagal specialiai jums sukurtą ir jūsų įmonės ar organizacijos veiklai pritaikytą metodologiją ir tyrimų instrumentą.

Kuriant tyrimo metodologiją remiamės Pozityvusis įsitraukimas į darbą (angl. work engagement) teorine perspektyva, kuri teigia, kad įsitraukimas tai emocinė su darbu susijusi gera savijauta (Bakker, Schaufeli, Leiter ir Taris, 2008), kurią sudaro energingumas, atsidavimas darbui ir pasinėrimas į darbą (Schaufeli ir Bakker, 2003). Įsitraukimui matuoti remiamės Utrecht pozityviojo įsitraukimo į darbą klausimynu (Utrecht work engagement scale – UWES).

Kiekybiniam darbuotojų įsitraukimo vertinimui naudojame adaptuotą įsitraukimo klausimyną, parengtą pagal Aon Hewitt darbuotojų įsitraukimo metodiką, kuri remiasi trimis dimensijomis (angl. Say, Stay and Strive):

 • Ką darbuotojai kalba apie savo įmonę?
 • Ar darbuotojai sieja savo karjeros planus su įmone?
 • Darbuotojų pastangos siekti bendrų įmonė tikslų.

Vilniaus universiteto organizacinės psichologijos mokslininkių inicijuotas tyrimas kartu su Roterdamo Erasmus universiteto mokslininkais (Nyderlandų Karalystė) parodė, kad iki 70 proc. darbuotojo įsitraukimo į darbą lemia:

 • Autonomija darbe (galimybė savo nuožiūra pasirinkti darbo atlikimo būdus, eiliškumą),
 • Galimybė tobulėti darbe (tai ne tik dalyvavimas mokymuose, bet ir naujų užduočių formavimas, pokalbiai gaunant grįžtamąjį ryšį iš vadovo, trumpos „stažuotės“ kituose skyriuose ir t.t.),
 • Protinė įtampa (jeigu ji nėra per didelė, ji energizuoja, padeda tikslingai nukreipti jėgas),
 • Santykis su vadovu (vadovo teikiama parama ir informavimas apie darbo rezultatus).

  Sužinokite apie tyrimą

Mokslo tiriamieji ir eksperimentinės plėtros darbai

Kartu su partneriais iš aukštojo mokslo institucijų organizuojame ir vykdome MTEP (mokslo tiriamuosius ir ekspermentinės plėtros) darbus. MTEP tyrimai nėra tik sausa teorija, jie padeda pagrįstai paaiškinti daugelį reiškinių. Remiantis teoriniais modeliais galime identifikuoti jūsų įmonės strateginių sprendimų priėmimo efektyvumą arba lyderystės ir darbuotojų įtraukimo lygį. Teikiame pagalbą rengiant paraiškas priemonei Inovaciniai čekiai Lt, padedame rasti partnerius iš mokslo institucijų.

Jeigu jus domina tyrimai, dėl galimybių ir kainų visada galime derėtis. Rašykite mums: agentura@innovate.lt