Valdymo inovacijų agentūra Sumani specializacija - Valdymo inovacijų agentūra
agentura@innovate.lt

Sumani specializacija

Sumani specializacija (angl. #smartspecialization) yra technologinių ir socialinių inovacijų kūrimą skatinanti Europos komisijos programa, kurią Lietuva įgyvendina, kaip ir kitos ES šalys.

Lietuvos sumanios specializacijos strategija pradėta rengti 2012 m. Šiame procese aktyviai dalyvavo mūsų ekspertai, todėl aktyviai bendradarbiaujame su mokslininkais iš įvairių mokslo ir tyrimų įstaigų.

Prioritetinės mokslinių tyrimų ir ekspermintinės plėtros (MTEP) bei inovacijų raidos kryptys buvo nustatytos atlikus analizes, koks Lietuvoje yra verslo potencialas, koks jo imlumas žinioms, ar pasinaudodami iš mokslo gautomis žiniomis verslininkai galės kurti naujus produktus, paslaugas ir eksportuoti savo idėjas.

Kokioms prioritetinės veiklos numatytos ir koks finansavimas gali būti skirtas?

  • energetikai ir tvariai aplinkai – iki 6 708 000 Eur (šešių milijonų septynių šimtų aštuonių tūkstančių eurų);
  • įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 3 084 000 Eur (trijų milijonų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių eurų);
  • agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 10 524 000 Eur (dešimt milijonų penkių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių eurų);
  • naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 15 156 000 Eur (penkiolikos milijonų šimto penkiasdešimt šešių tūkstančių eurų);
  • sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 21 930 000 Eur (dvidešimt vieno milijono devynių šimtų trisdešimt tūkstančių eurų);
  • transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 2 604 000 Eur (iki dviejų milijonų šešių šimtų keturių tūkstančių eurų).

Finansavimas Sumanios specializacijos veikloms yra skiriamas įgyvendinant ES paramos priemonę Intelektas. Daugiau apie mūsų paslaugas ir ES paramą skaitykite čia.

PRIEMONĖ INTELEKTAS. BENDRI VERSLO IR MOKSLO PROJEKTAI.

Turite unikalią idėją, žinote, kaip sukurti išskirtinį produktą, tačiau jums reikia surasti konkrečius sprendinius ar sukurti prototipą? O gal atlikti tyrimus ir išbandyti jūsų idėją? Priemonė „Intelektas. Bendri verslo ir mokslo projektai“ skirta jums.

Priemonės tikslas paskatinti įmones investuoti į inovacinių gaminių, paslaugų ar procesų kūrimą, pasinaudojant mokslo pagalba ir žiniomis.

Didžiausia finansavimo suma: iki 4 400 000 Eur bendriesiem inovatoriams ir iki 400 000 jaunoms tik paradedančioms įmonėms.

Kas gali gauti ES paramą pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“?

Teikiant paraišką nėra ribojamas įmonės dydis, apyvarta ar patirtis, svarbiausia unikali idėja ir geras verslo planas. Paraiškas gali teikti:

– Privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);

– viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

Kas yra MTEP ir kuo tai naudinga verslui?

MTEP yra moksliniai tyrimai ir ekspermentinė plėtra. MTEP etapai prasideda nuo iš mokslinio tyrimo metu atrastų žinių kilusios idėjos. Ir toliau vystoma iki naujo produkto ar paslaugos sukūrimo ir pateikimo rinkai. Taigi, jūs turi galimybę, remiantis mokslo atradimais, sukurti konkurencingus produktus ir auginti savo verslą bei pelną (nuo inovatyvių uodus atbaidančių audinių, iki ekspermentinių simuliacinių mokymo metodų).