Valdymo inovacijų agentūra Bendradarbiavimo projektai - Valdymo inovacijų agentūra
agentura@innovate.lt

Bendradarbiavimo projektai

Bendradarbiavimo arba tarptautiniai projektai yra galimybė viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms dalintis patirtimi, motyvuoti savo darbuotojus įtraukiant juos į naujas veiklas ir tiesiog plėsti akiratį.

Pasinaudoti šia galimybe gali tiek savivaldos institucijos, tiek mokyklos, darželiai, bibliotekos, kultūros įstaigos, muziejai, socialinių paslaugų centrai ir t.t.

Mūsų ekspertė Virginija ne tik padės jums sukurti bendradarbiavimo projekto idėją, bet ir užpildyti paraišką, pasidalins ilgamete tokių projektų vykdymo praktine patirtimi.

Bendradarbiavimo projektai dažniausiai būna dviejų tipų – vykdomi Lietuvoje su užsienio partneriais ir vykdomi užsienio šalyse.

Vykdomi Lietuvoje su užsienio partneriais

INTERREG V-A LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

Tinkama projektų teritorija: Lietuva: Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Kauno, Vilniaus (be Vilniaus miesto) apskritys

Lenkija: Elko, Suvalkų ir Balstogės subregionai.

KAS FINANSUOJAMA?

 • Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas (turistiniai maršrutai; kultūrinės, meno, edukacinės veiklos; paveldo konservavimo, pritaikymo darbai; mokymai, pasikeitimas gera praktika, siekiant stiprinti paveldo priežiūros ir valdymo gebėjimus; bendrų turizmo produktų, paslaugų kūrimas).
 • Parama įmonių inkubatorių plėtrai ir investicinė parama savisamdai, mikroįmonėms ir įmonių steigimui (verslo paramos organizacijų bendradarbiavimas; verslo skatinimo, stažuočių programos; tinklų kūrimas; mokymai jaunimui, personalui ir kt.)
 • Darbo skatinimas ir darbo jėgos mobilumo rėmimas integruojant tarpvalstybines darbo rinkas, įskaitant tarpvalstybinį mobilumą, užimtumo iniciatyvas, informacines ir konsultacines paslaugas.
 • Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija, skatinant lyčų lygybę, vienodas galimybes ir bendruomenių integraciją (renginiai, mokymai, bendradarbiavimo iniciatyvos)
 • Investicijos į sveikatos ir socialinių paslaugų infrastruktūrą, bendrų programų įgyvendinimas; teisinis ir administracinis bendradarbiavimas tarp institucijų ir viešųjų paslaugų teikėjų.

INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

Teritorija: Latvija: Kuržemės, Žiemgalos, Latgalos regionai

Lietuva: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno apskritys

KAS FINANSUOJAMA?

 • Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas.
 • Biologinės įvairovės, dirvožemio apsauga ir atkūrimas, ekosistemų paslaugų, įskaitant „Natura 2000“, ir žaliosios infrastruktūros skatinimas.
 • Miestų aplinkos gerinimo, miestų atgaivinimo, apleistų pramoninių teritorijų išvalymo, atstatymo, oro taršos ir triukšmo mažinimo priemonės.
 • Parama įmonių inkubatorių plėtrai ir investicinė parama savisamdai, mikroįmonėms ir įmonių steigimui.
 • Darbo skatinimas ir darbo jėgos mobilumo rėmimas integruojant tarpvalstybines darbo rinkas, įskaitant tarpvalstybinį mobilumą, užimtumo iniciatyvas, informacines ir konsultacines paslaugas ir bendrus mokymus.
 • Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, su sveikatos būkle susijusios nelygybės mažinimo, socialinės įtraukties skatinimo, suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų, ir perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų.
 • Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų bendruomenių bei vietovių atnaujinimui.

LATVIJOS – LIETUVOS – BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

Programos teritorija apima Alytaus, Vilniaus, Utenos, Kauno ir Panevėžio apskritis, Latgalės ir Zemgalės regionus Latvijoje ir Vitebsko, Minsko ir Mogiliovo regionus Baltarusijoje.

Programos įgyvendinimui numatyta skirti 74 mln. eurų ES paramos lėšų, finansuojant iki 90 proc. tinkamų projektų išlaidų.

Programa siekiama stiprinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ryšius socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, aplinkos, turizmo, saugumo srityse, įgyvendinant bendrus projektus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

LIETUVOS – RUSIJOS FEDERACIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

Programos teritorija apima Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės ir Telšių apskritis bei Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį.

Programos įgyvendinimui numatyta skirti daugiau kaip 17 mln. eurų ES paramos lėšų. Taip pat papildomai programos biudžete numatyta 8,5 mln. eurų Rusijos Federacijos lėšų, skirtų projektų įgyvendinimui Rusijos Federacijos teritorijoje.

Programa numato finansuoti iki 90 proc. tinkamų projektų išlaidų.

Programos prioritetas teikiamas istorinio ir gamtos paveldo pritaikymo ir atnaujinimo, kultūrinių ryšių skatinimo ir turizmo plėtros projektams. Taip pat remiami socialinės įtraukties ir pasienio regionų bendradarbiavimo plėtros, gerinant sveikatos, socialines ir švietimo paslaugas bei skatinant bendruomenių iniciatyvas, projektai. Finansuojami bus ir projektai, kurie skatins bendradarbiauti vietos valdžios institucijas, stiprins vietos bendruomenes, užtikrins efektyvų sienų kirtimą.

 

Vykdomi užsienio šalyse

Dažniausiai tai yra mažiau išsivysčiusiose šalyse vykdomi vystomojo bendradarbiavimo projektai, apie kuriuos plačiau galite sužinoti mūsų mokymuose čia.