Gytis Junevičius

Gytis Junevičius

Gytis Junevičius

Gytis Junevičius, Lietuvos inovacijų centro ekspertas, Enterprise Europe Network klasterių projektų darbo grupės narys. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų (MTTP) konsultantas. Taip pat padeda nustatyti naujoviškus sprendimus mažoms ir vidutinėms įmonėms, konsultuoja dėl technologijų bendradarbiavimo skatinimo, MTTP rezultatų perkėlimo į rinką, ES struktūrinių fondų finansavimo. Turintis 11 metų patirtį šioje srityse.

mokymai@innovate.lt

Vedami mokymai