Socialinių paslaugų kokybės pagrindai

Socialinių paslaugų kokybės pagrindai

Mokymai skirti socialiniams darbuotojams, socialinio darbo organizatoriams, įstaigų vadovams ir pavaduotojams socialiniam darbui. Taip pat savivaldybių socialinių paslaugų skyrių darbuotojams, socialinio darbo tyrėjams ar studentams.

Mokymų tikslas suteikti įvairių mokslų ir socialinio darbo praktika paremtų žinių apie socialinių paslaugų kokybę ir ugdyti gebėjimus sukurti kokybės užtikrinimo metodus praktikoje.

Socialinių paslaugų kokybės apibrėžimai

Tarptautiniai kokybės standartai, užsienio šalių pavyzdžiai.

Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo būdai
Paslaugų kokybės vertinimas etapai

Įsivertinimas, paslaugų vertinimas, dokumentų vertinimas.

Svarbiausi kokybės principais

Personalas, planavimas, teisės, etika, į asmenį orientuotas požiūris, partnerystė, įgalinimas, rezultatai.

Kokybės vertinimo jūsų įstaigoje praktinė užduotis

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Informacija

Organizatorius

Valdymo inovacijų agentūra
mokymai@innovate.lt
865216154