Socialinių paslaugų kokybės pagrindai

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS PAGRINDAI

Socialinių paslaugų poreikis nuolat auga. Taip yra ne tik todėl, kad visuomenė senėja, bet visuomenėje randasi naujos socialinės problemos, keičiasi jų pobūdis. Taip pat dėl pertvarkos proceso auga bendruomeninių paslaugų poreikis, randasi paslaugų rinka. Ima kurtis socialinis verslas. Todėl socialinių paslaugų organizacijos vis labiau ima rūpintis savo teikiamų socialinių paslaugų kokybe, veiklos tobulinimu ir naujovių paieška.

KAM SKIRTI MOKYMAI

Nesvarbu, ar esate NVO, ar savivaldybės biudžetinė įstaiga, ar socialinis verslas, šie mokymai jums suteiks praktinių žinių bei supažindins su tarptautiniai įrankiais naudojamais kokybės užtikrinimui socialinių paslaugų įstaigose.

Seminaras skirtas socialiniams darbuotojams, socialinio darbo organizatoriams, įstaigų vadovams ir pavaduotojams socialiniam darbui. Taip pat savivaldybių socialinių paslaugų skyrių darbuotojams, socialinio darbo tyrėjams ar studentams.

NAUDA JUMS:

Baigę mokymus žinosite pagrindinius tarptautinius socialinių paslaugų kokybės standartus. Gebėsite organizuoti kokybės vertinimo veiklas jūsų organizacijoje bei parengti kokybės užtikrinimo planą. Mokymų metu taip pat aptarsime kokybės vertinimo rodiklius, klientų pasitenkinimo ir gyvenimo kokybės tyrimo metodikas.  Mūsų paslaugos padės jums sukurti rodiklių sistemą, kaip pamatuoti veiklos rezultatus. Taikome kokybinių ir kiekybinių tyrimų metodikas.

 

MOKYMUS VES:

Valdymo inovacijų agentūros įkūrėja, Vilniaus Universiteto dėstytoja – dr. Ieva Adomatitytė – Subačienė. Išskirtinė ekspertės kompetencija – socialinių paslaugų kokybė ir socialinės inovacijos. Daugiau apie ekspertę galite paskaityti čia. 

 

Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė  
Socialinių paslaugų kokybės apibrėžimai

Tarptautiniai kokybės standartai, užsienio šalių pavyzdžiai.

Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo būdai
Paslaugų kokybės vertinimas etapai

Įsivertinimas, paslaugų vertinimas, dokumentų vertinimas.

Svarbiausi kokybės principais

Personalas, planavimas, teisės, etika, į asmenį orientuotas požiūris, partnerystė, įgalinimas, rezultatai.

Kokybės vertinimo jūsų įstaigoje praktinė užduotis

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Event Detail

  Organizers

  Valdymo inovacijų agentūra
  agentura@innovate.lt
  861218912