Socialinis verslas: ką pasirinkti VŠĮ ar MB ?

Socialinis verslas: ką pasirinkti VŠĮ ar MB? Verslo konsultacijos

Konsultuoja advokatė Laura Beinorienė, mokesčių konsultantė Natalija Budzinskienė ir ES paramos ekspertė Ieva Adomaitytė-Subačienė

Veiklos formos pasirinkimas yra svarbus vykdant bet kokią veiklą, kadangi reglamentavimo ypatumai nulemia juridinio asmens teisę vykdyti vieną ar kitą veiklą, gauti paramą ar teikti paslaugas.

Mažosios bendrijos (MB) privalumai

  •  MB vadovas ir nariai gali dirbti neimdami algos, t.y. neturėdami darbo santykių. Vadovas gali gauti atlygį pagal paslaugų sutartį tuo atveju, jeigu turi darbo sutartį kitur. Tokiu atveju, įmonei tenka mažesnė mokestinė našta.
  • MB atveju nėra būtina įdarbinti darbuotojų, nebūtina pildyti darbo grafikų (tabelių). Darbuotojai gali būti bendrijos nariai ir gauti pajamas iš MB pelno. Socialinio verslo gairės numato, kad MB atveju, socialinis verslas turi reinvestuoti 80 proc. pelno. Likusią sumą gali išmokėti nariams.
  • Prekes ir paslaugas MB veiklai galima įsigyti ne tik darbo metu (pvz. galima pilti kurą šeštadienį), yra numatytos pelno mokesčio lengvatos.
  • Steigiant įmonę nėra minimalaus kapitalo reikalavimų, kaip UAB atveju.
  • Tai yra juridinis asmuo su ribota atsakomybe, t.y. įmonės nemokumo ir po jo sekusio bankroto atveju jūs rizikuojate prarasti įneštą pradinį įnašą. Bankroto bylos atveju neprivalėsite padengti įmonės skolų iš savo asmeninių lėšų (jeigu nebūsite asmeniškai laidavę ar garantavę už įmonės prievoles).
  • MB gali dalyvauti visuose kvietimuose gauti ES paramą verslui. T.y. gali gauti lengvatines paskolas, konsultacijų kompensavimą, paramą mokymams, paramą inovacijų kūrimui. Visais atvejais, kai pareiškėjas yra nurodomas: privatus juridinis asmuo, MB gali dalyvauti. Daugiau apie ES paramą galite sužinoti čia.

Trūkumai. MB negali būti labdaros ir įvairios paramos gavėju, pvz. 2 proc. nuo GPM (tai nėra susiję su ES parama, dėl šios painiavos ES parama dabar oficialiai vadinama ES investicijomis).  Jiegu MB yra skirta socialiniam verslui vykdyti, daugeliu atveju ES parama socialinėms problems spręsti taip pat bus neprieinama. Tokie kvietimai dažniausiai yra skirti socialinių paslaugų, švietimo, kultūros įstaigoms ir numato, kad pareiškėju turi būti nevyriausybinės organizacijos. Artimiausia to forma būtų VŠĮ.  Antra trūkumas – MB narių teisės. Jeigu MB narių yra daugiau negu 1, pagal tipinius įstatus visų jų balsai skaičiuojasi kaip turintys vienodą juridinę galią, nepriklausomai nuo įnašų (tai galima pakeisti tvirtinant įstatus pas notarą, kurie skirtųsi nuo tipinių).

Viešosios įstaigos (VšĮ) privalumai

  • VŠĮ tai ribotos atsakomybės juridinis asmuo, t.y. dalininkai nerizikuoja asmeniniu turtu (jeigu nesuteikia asmeninių laidavimų ar garantijų). Bankroto atveju neprivalėsite padengti įstaigos skolų iš savo asmeninių lėšų (jeigu nebūsite asmeniškai laidavę ar garantavę už įmonės prievoles).
  • VšĮ gali gauti paramą, tiek pagal GPM įstatymą, tiek iš bet kokių kitų fizinių ar juridinių asmenų, valstybės ar savivaldybių (pvz. gali gauti 2 proc. paramą iš fizinių asmenų šiems deklaruojant mokesčius). Tuo pačiu VŠĮ gali vykdyti ir komercinę veiklą, išmokėti atlyginimus ar pirkti prekes/paslaugas, reikalingas jos komercinės veiklos vykdymui.
  • VŠĮ gali pretenduoti į visas ES paramos priemones skirtas NVO (nevyriausybinėms prganizacijoms). Daugiau apie ES paramą galite sužinoti čia. VŠĮ kaip socialinis verslas gali dalyvauti vietos veiklos grupių kvietimuose teikti socialines paslaugas.

Trūkumai. VŠĮ atveju, jeigu dalininkų yra daugiau negu 1, visų jų balsai skaičiuojasi kaip turintys vienodą juridinę galią, nepriklausomai nuo įnašų.

Kitas trūkumas, kad  įsteigus įstaigą, iškart reikia įdarbinti vadovą (įvertinkite mokesčių pasikeitimus, kad net ir įdarbinus asmenį ne pilnu etatu, mokesčius reikės mokėti nuo minimalios algos).

Trečias aspektas, kad VšĮ negali dalinti pelno savo steigėjams (išskyrus likvidavimo atveju). Remiantis Socialinio verslo gairėmis, VŠĮ gautą pelną 100 proc. turi reinvestuoti į socialinių problemų sprendimą. Tai gali nebūti laikoma trūkumu, tačiau reikia įvertinti renkantis veiklos formą.

Detalesnė informacija ir palyginimas pateikiami šio lentelėje, kuri padės jums apsispręsti.