Naujas darbo kodeksas: galimybės darbuotojui ir įpareigojimui verslui

Naujas darbo kodeksas galimybės darbuotojui ir įpareigojimui verslui Verslo konsultacijos

Nors vasara ragina mus džiaugtis saule (ar bent apie ją svajoti) ir poilsiu, nuo liepos 1 d. įsigaliojęs naujas Darbo kodeksas, įpareigoja verslininkus prisiimti papildomus įsipareigojimus.

Visų pirmą verta peržiūrėti jūsų įmonėje galiojančią Darbo sutarties formą. Sutarčių formų įvairovė atveria palankiasnes sąlygas sezonine veikla užsimančioms įmonėms, taip pat projekinėms organizacijoms, startuoliams ir inovatoriams.

Darbo sutarčių rūšys iki 2017 06 30 Darbo sutarčių rūšys nuo 2017 07 01
 • neterminuota darbo sutartis;
 • terminuota darbo sutartis;
 • nuotolinio darbo sutartis;
 • papildomo darbo sutartis
 • neterminuota darbo sutartis;
 • terminuota darbo sutartis;
 • laikinojo darbo sutartis;
 • projektinio darbo sutartis;
 • darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;
 • darbo keliems darbdaviams sutartis;
 • pameistrystės sutartis;
 • sezoninio darbo sutartis.

Darbo sutartyse būtina atsižvelgti ne tik į naujas sutarčių formas, kurias numato naujasis DK. Bet ir į  darbo laiko normų skaičiavimą, kuris naujame kodekse yra daug lankstenis. Į atostogas, kurios skaičiuojamaos nebe kalendorinėmis, o darbo dienomis; į darbo iš namų sąlygas tam tikroms grupėms, darbą ne pilną darbo dieną; mokymosi išlaidų kompensavimą bei nekonkuravimo apmokėjimą. Apie viską detaliau.

 •  Naujame DK numatyta galimybė dirbti iš namų nėščiosioms ir tėvams, auginantiems vaikus: darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 visos darbo laiko normos.

 NEKONKURAVIMAS

Darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, kad darbuotojas tam tikrą laiką nevykdys tam tikros veiklos, jeigu ši veikla tiesiogiai konkuruotų su darbdavio vykdoma veikla (nekonkuravimo susitarimas). Tai ypač aktualu įmonėms, teikiančioms intelektualines paslaugas, tarkim IT specialistams, architektams, tyrėjams, mokymų treneriams ir t.t. Jeigu samdote aukštos kvalifikacijos specialistą ir norite, kad jis dirbtų tik jūsų įmonės vardu, turite mokėti šiam darbuotojui kompensaciją.

 • Svarbu atkreipti dėmesį, jog kompensacijos už nekonkuravimą dydis yra reglamentuojamas naujame DK. Tiek darbo sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek po darbo sutarties nutraukimo, kompensacijos už nekonkuravimą dydis negali būti mažesnis nei 40 procentų darbuotojui mokamo vidutinio darbo užmokesčio.

PAPILDOMOS VIDINĖS TVARKOS

Darbdaviai, pas kuriuos dirba virš 20 darbuotojų, privalo parengti:

 • darbo apmokėjimo sistemą;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką (taikoma visoms įmonėms).
 • asmens duomenų saugojimo politiką (virš 50 darbuotojų).
 • lygių galimybių politika (virš 50 darbuotojų).

Šiuos vidinius  teisės aktus galime parengti priderinant juo prie jūsų įmonės veiklos specifikos ir atsižvelgiant į jūsų pramonės sektoriaus ar veiklos srities lydinčius teisės aktus.

Taip pat galite įsigyti šių dokumentų šablonus. 

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

Vienas iš svarbių naujojo Darbo kodekso tikslų – sumažinti ar panaikinti lyčių stereotipus, skatinti lygybę ir uždrausti diskriminaciją ne tik dėl lyties, bet ir kitais pagrindais. Kaip tai bus įgyvendinta? Kokios naujos pareigos tenka darbdaviams?

Jeigu įmonėje dirba virš 50 darbuotojų, įmonė privalo parengti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių politikos vykdymo ir priežiūros principų įgyvendinimo priemones. Bedrovės lygių galimybių politiką. Šis vidinis dokumentas turi apimti:

 • vienodą požiūrį į moteris ir vyrus darbe;
 • lytims jautrią aplinką, diskriminacinį požiūrį ir kaip jo išvengti;
 • moterų ir vyrų lygybės planavimo darbovietėse principus;

Dažniausiai tai įgyvendinama aptariant šias sritis: darbo organizavimas, personalo struktūra, darbuotojų atranka, darbo užmokestis ir atlyginimo struktūra, darbiniai santykiai (seksualinio priekabiavimo ar įžeidinėjimo dėl lyties atvejai) ir kt.

Lygių galimybių politiką jūsų įmonei gali tapti ne tik formalia tvarka, bet ir įrankiu motyvuoti darbuotojus. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai susiję su moterų darbo užmokesčiu, tačiau šią tvarką jūs galite panaudoti ir gerinant savo įmonės socialinę atsakomybę suteikiant šeimos ir darbo derinimo galimybes savo darbuotojams. Mūsų įmonė turi didelę darbo lygių galimybių srityje patirtį. Mūsų stiprybė – tarpdisciplininė komanda, gali tapti jūsų privalumu.

Šiuos vidinius dokumentus rengiame remiantis LR Lygių galimybių įstatymu, Lygybės ir įvairovės politikos darbo vietoje nuostatomis, Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos salygų kūrimo nuostatomis (EK, P8_TA(2016)0338)

Taip pat galite įsigyti šių dokumentų šablonus. 

DARBUOTOJŲ MOKYMAS

Darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, numatytos iki 5 darbo dienų per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose.

 • Vertėtų atkreipti dėmesį, kad šalys turi teisę susitarti dėl darbdavio patirtų darbuotojo mokymo išlaidų kompensavimo už pastaruosius 2 metus, kuomet darbuotojas nusprendžia nutraukti darbo sutartį arba darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės.

Taigi, jūs turite ne tik įgyvendinti DK nuostatas, išleisdami darbuotojus į mokymus, bet ir galite būti ramūs, kad jūsų patirtos išlaidos grįš, jeigu darbuotojas staiga išeis iš darbo.

 DARBO TARYBOS

 Darbdaviai, kurių vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius Darbo kodekso įsigaliojimo dieną yra 20 ir daugiau, per 6 mėnesius nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos privalo inicijuoti darbo tarybos darbovietėje sudarymą, t.y. įsakymu skirti darbo tarybos rinkimų komisiją. Darbo kodekse numatytais atvejais darbdaviai privalės konsultuotis su darbo taryba ir teikti jai Darbo kodekso nustatytą informaciją. Mes galime parengti jūsų įmonės darbo tarybos veiklos reglamentą.

Dėl visų, su nauju darbo kodeksu susijusių klausimų bei naujų tvarkų parengimo, kreipkitės agentura@innovate.lt arba 8612 18912. Mes dirbame ir vasarą !

Straipsnio autorė: Laura Beinorienė