ES investicijos

ES investicijos jūsų organizacijos augimui

Teikiame konsultacijas švietimo, socialinių paslaugų, socialinių inovacijų, verslo pradžios projektų rengime. Konsultuojame įmones ir organizacijas, padedame parengti paraiškas. TAČIAU. Mes nerengiame paraiškų pagal bendrą šabloną, mums rūpi jūsų poreikiai, nesvarbu, ar jūs pradedantis verslas, ar didelė organizacija, ar nevyriausybinė organizacija.

Su ES investicijų, Norvegų ir EEE projektais, tarptautiniais fondais ir jų koordinavimu ir paraiškų rengimu, paraiškų vertinimu mūsų ekspertai dirba jau daugiau kaip 15 metų. Mūsų privalumas yra mūsų įvairialypė patirtis, dirbome ne tik kaip konsultantai. Sukomės ES paramos administravimo „virtuvėje“, ruošėme priemonių aprašus, vertinimo kriterijus, vertinimo metodikas. Teko vadovauti paraiškų vertinimo komisijoms, dalyvauti vertintojų posėdžiuose, aptarimuose ministerijose, taigi žinome procesus iš vidaus ir reikalavimus „tarp eilučių“.

Pasirinkę dirbti su mumis, galite tikėtis šių mūsų ekspertų paslaugų:

– Projekto idėjos konstravimas (SSGG analizė, strateginė jūsų organizacijos sesija);
– Atitikties vertinimo kriterijams analizė ir pasiūlymai dėl projekto koncepcijos pakeitimų;
– Atitikties strateginiams valstybės dokumentams vertinimas pagal projekto finansavimo sąlygų aprašą;
– Projekto komandos potencialo vertinimas ir komandos parinkimas, komandos formavimo sesijos.
– Socialinio verslo dizaino paslaugos.
– Socialinio poveikio vertinimo metodikos parengimas.

Tarp mūsų klientų rasite: Walk15, Maisto banką, Vilniaus universitetą, NO CV, Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą ir kt.