Pirkimo internetu taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – Innovate) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant mūsų paslaugas elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Innovate laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę savo kontaktus, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

3. Pirkėjo teisės

Jūs turite teisę pirkti prekes ir paslaugas e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. Jūs turite teisę atsisakyti prekių ar paslaugų, kurias įsigijote, remiantis 4 punkte (Pinigų grąžinimas) nustatyta tvarka.

4. Pinigų gražinimas

  • Mes suteikiame 100 proc. pinigų grąžinimo garantiją, jeigu mokymai arba kita paslauga yra atšaukiama dėl Innovate kaltės. Pinigai bus grąžinti gavus Jūsų raštišką prašymu (el.paštu: agentura@innovate.lt). Pavedimas įvykdomas per 2 darbo dienas. Šis terminas neapima tarpbankinių pavedimų terminų, todėl mokėtina suma jūsų sąskaitą gali pasiekti vėliau.  
  • Jeigu Jūs negalite dalyvauti mokymuose, galite perkelti registraciją į kitą datą, vietoje jūsų gali dalyvauti kitas asmuo arba galite panaudoti sumokėtą sumą mūsų konsultacijoms ir kitoms paslaugoms įsigyti. Šiems pakeitimams nėra taikomas papildomas mokestis.
  • Jeigu jūs atšaukiate registraciją į mokymus, mes grąžiname jums visą sumokėtą sumą, jeigu iki mokymų pradžios liko ne mažiau kaip 7 kalendorinės dienoms. Jeigu iki mokymų liko mažiau nei 7 kalendorines dienos, mes grąžiname jums 50 proc. sumokėtos sumos.

5. Jūs įsipareigojate

• Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas mus informuoti.

• Jeigu atšaukiate savo registraciją į mokymus ir norite gauti sumokėtą įmoką, turite informuoti mus raštu (el.paštu: agentura@innovate.lt) prieš 7 kalendorines dienas iki mokymų pradžios.

• Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

• Jeigu naudojatės ES ir LT bendrai finansuojama priemone „Kompetencijų vaučeris“, įsipareigojate laiku pateikti atsakingoms institucijoms teisingą informaciją apie Jūsų įmonę. Daugiau informacijos: www.invega.lt

6. Innovate teisės

• Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti užsakymą.

• Innovate turi teisę atšaukti paslaugas arba pakeisti paslaugų teikimo laiką be išankstinio derinimo su Pirkėju. Apie paslaugų atšaukimą arba kitus pasikeitimus informuosime Jus asmeniškai Jūsų nurodytais duomenimis.

7. Innovate įsipareigoja

• Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

• Suteikti Jums kokybiškas paslaugas, kurios atitinka svetainėje pateiktus paslaugų aprašymus. Mes esame atsakingi už mūsų ekspertų kvalifikaciją bei teikiamų paslaugų kokybę.

8. Apmokėjimas

• Jūs galite mokėti už paslaugas ar prekes per elektroninės bankininkystės sistemą arba apmokėti išankstinę sąskaitą paprastu pavedimu.

• Innovate suteikia galimybę mokėti už mokymus dalimis. Dalinant mokėtiną sumą į dvi dalis, netaikome jokio pabrangimo, jeigu mokate trimis ir daugiau dalimis, paslauga pabrangs 5 proc. Dėl mokėjimo dalimis susiekite el.paštu: agentura@innovate.lt.

• Tam tikrais atvejais Innovate suteikia galimybę apmokėti už paslaugas vėliau, jeigu organizacija pateikia vadovo pasirašytą garantinį raštą. Šis Taisyklių punktas taikomas biudžetinėms įstaigoms ir valstybės institucijoms. Dėl mokėjimo atidėjimo susiekite el.paštu: agentura@innovate.lt

9. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.