Agentūra dalyvauja strategijos „Lietuva 2050“ rengime

Agentūra dalyvauja strategijos „Lietuva 2050“ rengime Naujienos

Pagal sutartį su Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA), Innovate dalyvauja strategijos rengimo procese. Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“ (L2050) kuriama naujausiais prognozavimo metodais ir ateities vertinimo principu. Rengimo procese numatytos teminės diskusijos su įvairiais šaliais ekspertais, mokslininkais, verslininkais, menininkai, NVO atstovais ir kitais specialistais. Strategijos rengimo procesai ir metodai išsamiai aprašyti Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimo metodologijoje. Pirmieji renginiai su ekspertais prasidėjo kovo mėn. Strategijos LT2050 projektą numatoma parengti ir pateikti Seimui iki 2023 m. kovo 10 d.

Kodėl Lietuvai reikia šios strategijos?

Lietuvai atsigaunant po COVID-19 pandemijos, mus ir visą regioną užgriuvo siaubingos naujienos apie karą Ukrainoje. Pasaulis ir toliau nenuspėjamai dinamiškas: tarpkultūriniai iššūkiai, skaitmeninės transformacijos, vis dar neišspręsti švietimo kokybės iššūkiai, pagilina nelygybę ir paspartina demografinio disbalanso tendencijas.

Pažangių užsienio valstybių (Singapūro, Jungtinės Karalystės, Suomijos ir kt.) vyriausybės nuolat seka didžiąsias –  megatendencijas (angl. megatrends) technologijų, inovacijų ir kitose srityse ir atitinkamai pritaiko savo viešąją politiką. Agentūros ekspertai neseniai grįžo iš stažuotės Singapūro Socialinių inovacijų centre LIEN, kur sėmėsi socialinių inovacijų kūrimo patirties. Lietuvai taip pat reikia labiau atsižvelgti į globalius ir spartesnius, nei manyta, klimato kaitos pokyčius, taip pat tarptautinių organizacijų (Jungtinių Tautų Organizacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kt.), kurių narė ji yra, keliamus prioritetus bei ilgalaikius įpareigojimus (siekiančius 2050 m.) savo narėms.

„Ateities mąstymui sukūrę  namus – Seimo Ateities komitetą ir Vyriausybės strateginės analizės centrą, turime rūpintis mąstytojų gretų pagausinimu. Šiandien pradedamas strategijos „Lietuva 2050” rengimas yra gera galimybė“, – sakė premjerė I. Šimonytė, strategijos rengimo pradžios renginio metu.

Daugiau apie strategiją kviečiame skaityti čia: lt2050.lt.