Į „Socialinio verslo karavaną“ jungiasi ir Valdymo inovacijų agentūra

Naujienos

Jeigu paklaustume lietuvių, kas, jų manymu, yra socialinis verslas, daugelis turės variantą. Ši verslo forma sparčiai auga ir populiarėja. Visgi, jeigu paprašytume kartu pateikti bent kelis tokio verslo pavyzdžius, iniciatyvų sąrašas nebūtų ilgas. Lietuvoje prieš porą metų buvo galima suskaičiuoti vos apie šimtą sėkmingai veikiančių socialinių verslų, tačiau jie neaprėpia bei neišsprendžia visų socialinių problemų.

Džiugu, jog nuo šiol socialines problemas sprendžiantiems padės ir prie projekto „Socialinio verslo karavanas“ prisijungusi Valdymo inovacijų agentūros komanda.

„Socialinio verslo karavanas“ – tai projektas, kurio metu trijose Lietuvos apskrityse ir jų savivaldybių centruose bus rengiasi informaciniai renginiai, skatinantys vietos gyventojus kurti socialinį verslą bei prisidėti prie kokybiškesnės, teisingesnės ir patogesnės ateities kūrimo. Projekto pradžioje Vilniaus, Marijampolės ir Alytaus apskričių savivaldybių gyventojai buvo raginami siūlyti socialinių verslų idėjas, kurių perspektyviausioms padedama virsti tikrove, verslai aprūpinami būtinąja įranga bei įrenginiais. Projektas finansuojamas bendrai Lietuvos respublikos ir Europos Sąjungos lėšomis.

Nepaisant to, kad Lietuvoje socialiniai verslai kuriasi dar ne taip sparčiai kaip galbūt norėtųsi, socialinių problemų, kurias tikimasi įkūrus ar išplėtojus verslą išspręsti, apstu – tai tiek senstanti visuomenė, problemos integruojant žmones su negalia, jaunimo užimtumo trūkumas, tiek ir didėjantis vaikų su raidos sutrikimais ugdymas bei kt. Tiesa, dalis problemų regionuose kiek gilesnės nei didžiausiuose šalies miestuose, sostinėje. Kaip teigia dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė, „socialinių verslų kūrėjai turi aiškų supratimą ir gerai pažįsta tas tikslines grupes, kurioms kuria paslaugas.“ Tačiau, socialinių verslų kūrėjais dažniausiai tampa jauni, neseniai socialinės krypties studijas pabaigę žmonės, paprastai po negrįžtantys žinių pritaikyti į savo gimtuosius miestus, tad problemos regionuose sprendžiamos pasyviau.

Praėjusių metų pabaigoje vykusių pirmųjų mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su socialiniam verslui giminingomis verslo formomis, dizaino mąstysenos metodu; jie taip pat turėjo galimybę kurti būsimųjų klientų empatijos žemėlapius savo projektams, planuoti interviu, vėliau išsigryninti ir analizuoti klientų poreikius. Nors mokymai vyko nuotoliniu būdu, tačiau jų dalyviai galėjo tiek tiesiogiai, tiek mokymams pasibaigus bendrauti su socialinio verslo žinovais, dalyvauti konsultacijose ir toliau gilinti įgytas žinias.

Projektas „Socialinio verslo karavanas“ sėkmingai keliauja po pietų-pietryčių Lietuvą; Vilniaus, Marijampolės ir Alytaus apskrityse dabar vyksta dalyvavimo projekto paraiškų priėmimo ir vertinimo etapai. Nemaži gaunamų paraiškų kiekiai parodo, jog nedideliais žingsneliais, tačiau užtikrintai artėjame prie tikslo – kurti tvarų ir atsakingą verslą. Daugiau informacijos apie projektą: https://inovatoriai.lt/