Kvietimas dalyvauti NVO teikiamų paslaugų kokybės matavimo mokymuose

NVO teikiamų paslaugų kokybės matavimo mokymai Naujienos

Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija kartu su Valdymo inovacijų agentūra Innovate kviečia nevyriausybinių organizacijų atstovus registruotis į NVO teikiamų paslaugų kokybės matavimo mokymus. Mokymai dalyviams nemokami. 

Mokymų tikslas: suteikti NVO atstovams teorinių bei praktinių žinių apie kokybės vertinimą, tobulinti NVO teikiamų paslaugų kokybę, padedant mokymuose dalyvaujančioms ir paslaugas teikiančioms NVO, susikurti veiklos rezultatų matavimo įrankį. 

Mokymų datos ir registracija:

Spalio 19 ir 20 d. Registracija: https://bit.ly/3adR8kI 

Lapkričio 10 ir 11 d. Registracija: https://bit.ly/3Dfxhy8 

Lapkričio 22 ir 23 d. Registracija: https://bit.ly/3a910wj (vietų nėra)

Lapkričio 17 ir 19 d. Registracija: https://bit.ly/3lcpriP 

Lapkričio 30 ir gruodžio 1d. Registracija: https://bit.ly/3ldpESN 

Dalyviai: Nevyriausybinės organizacijos, veikiančios socialinių paslaugų, švietimo ar kitų viešųjų paslaugų teikimo srityje. 

Mokymų apimtis – 12 ak. val., iš kurių 5 ak. val. teorinės medžiagos pateikimas, skatinant dalyvių diskusijas,  7 ak. val. praktinės užduotys.

PROGRAMA

1 diena. 9:00 – 16:00 (su savarankišku darbu)

1 tema. NVO teikiamų paslaugų kokybės matavimas.

2 Tema: NVO veiklos rezultatų matavimo rodiklių sistemų kūrimas:  veiklos rodikliai (KPI), SMART rodiklio apibrėžimas; individualus kliento pokyčių lygmuo: Gyvenimo kokybės ir įgalinimo matavimas;

3 Tema: NVO veiklos vertinimo procesas: planavimas, vertintojų vaidmuo vertinimo procese, vertintojo etika. Praktiniai patarimai vertintojams

2 DIENA 9:00 – 12:00

4 Tema: Duomenų veiklos vertinimui rinkimas. Pristatomi kokybiniai ir kiekybiniai duomenų rinkimo būdai;

5 Tema: Duomenų veiklos vertinimui rinkimas. Klausimynų sudarymas ir analizė. 

Mokymus veda: dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė, socialinių paslaugų kokybės ekspertė, kokybės standarto Equass auditorė, NVO kokybės standarto NOKAS konsultantė. 

Mokymai vyks: zoom platformoje, visiems registruotiems dalyviams, bus atsiųsta nuoroda. Prašome pasitikrinti ar teisingai nurodėte savo el. paštą.

Kilus klausimams galite kreiptis el. paštu į mokymų vedėją ieva@innovate.lt arba gaja@ngo.lt 

Mokymai organizuojami pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymą.