Socialinių paslaugų kokybės įvertinimas

Socialinių paslaugų kokybės įvertinimas

390 

Kuo jums naudingas kokybės įsivertinimas?

 • Steigėjas prašo jūsų parengti ataskaitą apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę,
 • norite parodyti savo klientams ir partneriams, kad jūsų paslaugos kokybiškos,
 • norite dalyvauti viešuosiuose pirkimuose teikti socialines paslaugas ir turite parodyti savo veiklos rezultatus,
 • rengiate naują veiklos planą kitiems metams ir ieškote naujų krypčių;
 • jums reikalinga vidinė kokybės įsivertinimo sistema, kad atitikti tarptautinius kokybės standartus.

Socialinių paslaugų kokybės įsivertinimo klausimynas yra puikus būdas paprastai, greitai ir nebrangiai įsivertinti savo organizaciją ir rasti tobulintinas sritis. Užpildžius klausimyną gausite konkrečius rezultatus ir rekomendacijas. Klausimynas yra parengtas kartu su Vilniaus universiteto ekspertais ir kokybės auditoriais.

Klausimyno teorinis pagrindas

Socialinių paslaugų kokybės įsivertinimo klausimynas yra parengtas remiantis tarptautiniais socialinių paslaugų kokybės standartais ir viešojo sektoriaus organizacijų kokybės užtikrinimo rekomendacijomis:

 • Savanoriška Europos socialinių paslaugų sistema (VEQF for SS –angl.- Voluntary European Quality Framework for Social Services).
 • Bendrasis visuotinės svarbos socialinių paslaugų kokybės modeliu (CQF for SSGI; EK, 2010 – angl. Common Quality Framework for Social Services of General Interest).
 • Europos socialinių paslaugų kokybės standartas EQUASS
 • Bendruoju vertinimo modeliu (BVM).

Įsivertinimo instrumentas yra skirtas vidiniam organizacijos įsivertinimui ir atspindi organizacijoje veikiančių darbuotojų požiūrį į kokybės užtikrinimą. Rekomenduojama klausimyną pildyti organizacijoms, kuriose dirba ne mažiau kaip 10 darbuotojų.

 

Kaina galioja organizacijoms iki 20 darbuotojų. Jeigu norite įsigyti įvertinimo klausimyną didesnei organizacijai, prašome įsigyti 2 vnt paslaugos.

Produkto kodas: SP_V1 Kategorija:

Aprašymas

Socialinių paslaugų kokybės įvertinimas

Įsigiję mūsų kokybės įsivertinimo klausimyną, turėsite nuoširdžiai atsakyti į 35 teiginius trijose srityse: organizacijos vadyba, santykiai su klientais ir paslaugų teikimo procesas.  Kuo daugiau darbuotojų užpildys klausimyną, tuo tikslesnį vaizdą matysite. Visi teiginiai yra suskirstyti į 17 kokybės rodiklių, kurie vertinami taškais. Surinktų taškų skaičius kiekvienoje dalyje parodo organizacijos kokybės vertinimą.

 • Pirmą sritį „Organizacijos vadyba ir vadovybė“ sudaro 6 rodikliai, maksimalus galimas surinkti taškų skaičius yra 30 taškų (jeigu visi rodikliai įvertinami 5 balais).
 • Antrą sritį „Paslaugų teikimo procesas“ sudaro 6 rodikliai, maksimalus galimas surinkti taškų skaičius yra 30 taškų (jeigu visi rodikliai įvertinami 5 balais).
 • Trečią sritį „Santykis su klientu“ sudaro 5 rodikliai, maksimalus vertinimo skaičius yra 25 taškai (jeigu visi rodikliai įvertinami 5 balais).

Viso organizacija gali surinkti 85 taškus. Mažiau nei 40 taškų surinkusi organizacija laikoma neatitinkanti paslaugų kokybės reikalavimų.

Įsigiję mūsų parengtą klausimyną, jūs gausite jūsų organizacijos veiklos kokybės vertinimo ataskaitą, kurioje bus pateikiami įsivertinimo rezultatai pagal kiekvieną teiginį bei pagal 17 rodiklių kiekvienoje iš trijų sričių.  Ataskaitoje taip pat pateikiama apibendrinta taškų ir vertinimo balų vidurkių lentelė, kurioje lengvai vizualiai matysite sritis, kuriose darbuotojai mato spragas, o kurias vertina labai teigiamai.

Kuo aukštesnis suteikiamo balo vidurkis, tuo daugiau darbuotojų sutinka, kad organizacijose konkreti praktika yra reguliari. Kai darbuotojų balų vidurkis yra 3 – 2,5 balai – yra tobulintinų sričių, reikalingi tam tikri korekcijos veiksmai. Jeigu vertinimų vidurkis mažiau negu 2,5 balo – organizacijos veikloje yra ženklių spragų, kurias būtina nedelsiant taisyti.

 

Atkreipiame dėmesį, kad siekiant objektyviai įvertinti paslaugų kokybę yra svarbus nepriklausomas paslaugų vertinimas bei klientų apklausos arba klientų stebėjimo ir pažangos duomenys.