Socialinių paslaugų kokybės vertinimas

,,Kokybė – tai filosofija, tai dėmesio sutelkimas į klientą, nuolatinis tobulėjimas ir komandinis darbas“.- F. Crosby

orinis socialinių paslaugų kokybės vertinimas

Socialinių paslaugų kokybė yra daugialypė, ji priklauso nuo skirtingų veikėjų: paslaugų gavėjo (kliento), socialinio darbuotojo, artimųjų, įstaigos, teikiančios paslaugas partnerių ir steigėjų. Ją užtikrinti ir įvertinti yra labai sudėtinga, tačiau steigėjai ir finansuotojai vis dažniau kelia reikalavimus socialinių paslaugų organizacijoms vertinti kokybę ir matuoti savo veiklos rezultatus.

Socialinio darbo kokybė neegzistuoja pati savaime, ją kuria organizacija, darbuotojai ir klientai bei partneriai kartu. Todėl kai kuriuos aspektus, tarkim organizacijos veikimą, darbuotojų motyvaciją yra lengviau įvertinti. Kitus aspektus, tokius kaip santykį su klientu ar kliento gyvenimo kokybę, įvertinti sunkiau.

Mes siūlome unikalią socialinio darbo praktikų ir mokslininkų parengtą metodologiją vertinti socialinių paslaugų kokybę. Kokybės užtikrinimas yra nuolatinio tobulėjimo procesas, todėl svarbu ne tik įvertinti kokybę, bet ir nuolat ją puoselėti.

Siūlomos paslaugos

 • Mokymai darbuotojams
 • Konsultacijas
 • Išorinio socialinių paslaugų kokybės vertinimo paslaugą

Socialinių paslaugų kokybės vertinimo metodika paremta:

 • Nacionaliniu nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standartu NOKAS, kurį 2019 m. aprobavo Vilniaus universitetas.
 • Tarptautiniu socialinių paslaugų kokybės standartu EQUASS.
 • Europos komisijos rekomendacijomis
 • Moksliniais tyrimais.

Kas sudaro išorinio paslaugų kokybės vertinimo metodiką:

 • Darbuotojų nuomonės tyrimas (standartizuota anketa), organizacijos darbuotojai patys įsivertina savo organizacijos paslaugų kokybę ir praktiką. Klausimyną sudaro 17 kokybės rodiklių (35 teiginiai):
 • Išorinis vertinimas organizacijoje, kurių metu ekspertai atlikdami interviu su vadovais, darbuotojais ir paslaugų gavėjais, jų artimaisiais patikrina jūsų paslaugų teikimo patikrą;
 • Jūsų vidinių dokumentų peržiūra.
 • Vertinimo pabaigoje mes pateiksime detalią ataskaitą pagal visus 17 rodiklių su rekomendacijomis veiklos tobulinimui, kurias jūs lengvai galėsite integruoti į įstaigos metinį planą;
 • Esant poreikiui, galime jums padėti parengti tam tikrą dokumentaciją (pvz. darbuotojų motyvavimo ir adaptacijos tvarka, teisių užtikrinimo tvarka, kokybės politika, personalo politika ir kt.) reikalingą kokybei užtikrinti. Dokumentai atitinka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktus.

Taip pat:

 • Teikiame konsultacijas darbuotojams dėl socialinių paslaugų rezultatų vertinimo.
 • Galime pravesti mokomąsias įsivertinimo sesija, po kurių jūsų darbuotojai išmoks patys atlikti kokybės įsivertinimą.
 • Siūlome jūsų komandai mokymus apie socialinių paslaugų kokybę (mokymai organizuojami ir nuotoliniu būdu).

Norėdami gauti daugiau informacijos SUSIEKITE

Užpildyk užklausos formą ir mes su jumis susisieksime per 24 val.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.