Valdymo inovacijų agentūra savo patirtimi dalinsis su mokslininkais ir tyrėjais

Naujienos

Valdymo inovacijų agentūra laimėjo Lietuvos mokslo tarybos konkursą ir jau antrus metus ves projektų valdymo profesionalų mokymus, skirtus tyrėjams sustiprinti paraiškų rengimo ir projektų vykdymo įgūdžius. Šiais metais mokymus regiame dviejuose miestuose, artimiausi mokymai vyks spalio mėnesį. Viso suplanuoti 6 seminarai.

Pirmieji projektų valdymo profesionalų mokymai sulaukė itin gerų dalyvių atsiliepimų. Tęsdami gerąją praktiką šių metų mokymuose suteiksime taikomųjų žinių, kaip planuoti ir valdyti projektus, kaip rengiant paraišką išskirti idėjos originalumą, reikšmingumą, projekto tarptautiškumą, kad tai atitiktų mokslo projekto tikslus, kaip efektyviai suplanuoti veiklas, kad projektas pasitarnautų ryšių stiprinimui, valstybės interesams, o apie jo rezultatus sužinotų ne tik kolegos, bet ir visuomenė.

Projektų valdymo profesionalų mokymuose, supažindinsime su tuo, kas padės geriau suprasti, kaip projektą vertina ekspertai ir ko vertinant pasigendama paraiškose. Praktinė paraiškų rengimo ir projektų valdymo dalis vyks grupėse.

Daugiau informacijos apie mokymus čia.