Socialinio verslo forumas 2022

Socialinio verslo forumas 2022 Naujienos

Kovo 28 – 29 dienomis Lietuvoje įvyko Socialinio verslo forumas. Seime vykusiame tarptautiniame forume „Socialinio verslo plėtra – darnios ir įtraukios ekonomikos link“ socialinio verslo ekosistemos lyderiai, politikai diskutavo apie šio sektoriaus plėtros perspektyvas, jo svarbą Lietuvos ekonomikai ir sprendžiant visuomenei kylančius iššūkius. „Mūsų planuose – iš naujo kurti socialinio verslo viziją. Sieksime, kad būtų naujai pasižiūrėta į Socialinio verslo plėtrą Lietuvoje atsižvelgiant į ekosistemos poreikius“, – ateities perspektyvomis dalinosi Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. Renginį apibendrino ir išvadas pateikė Innovate vadovė dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė.

Naujasis EK Socialinės ekonomikos planas: kas toliau?

Pirmoje sesijoje Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato socialinės ekonomikos direktorė Ruth Paserman pristatė Socialinės ekonomikos veiksmų planą, kuriame numatytos priemonės padėsiančios labiau skatinti socialinio verslo plėtrą, viena jų – Lietuvoje kuriamas Europos socialinių inovacijų ir kompetencijų centras. Tai apima mokesčius, viešuosius pirkimus ir valstybės pagalbos sistemas, kurios turi būti pritaikytos socialinės ekonomikos poreikiams. Pranešėjai pabrėžė socialinio verslo sektoriaus skatinimo svarbą, bei pastebėjo kad Lietuvoje jau turime puikių, sėkmingų socialinio verslo pavyzdžių, kurie jau neša socialinę naudą.

Antros sesijos metu Ekonomikos ir inovacijų, Socialinės apsaugos ir darbo bei Žemės ūkio ministerijų atstovai iš Lietuvos ir Prancūzijos pasidalino informacija apie galimybes socialiniam verslui steigtis ir plėstis. Pranešėjai pateikė informaciją apie tai, kaip veiksmingai sudaryti daugiau galimybių steigti ir plėsti socialinį verslą bei skatinti verslumo kompetencijas.

Trečiojoje sesijoje buvo kalbėta apie gerąją patirtį, poveikio istorijomis dalinosi Lietuvos ir kitų valstybių socialinio verslo atstovai: „Kidnovation“ vadovas ir bendrasteigėjis Imad Elabdala, „Memby/Digiklasė“ vadovas ir bendrasteigėjas (EdTech startuolis) Eimantas Bekėža, kuris informavo, jog per porą savaičių sukūrė mokymosi platformą ukrainiečių vaikams.

Forumą užbaigė diskusija, kurioje parlamento, Lietuvos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, socialinio verslo, investuotojų, tarptautinių organizacijų lyderiai diskutavo apie socialinio verslo sektoriaus plėtros perspektyvas ir svarbą Lietuvos ekonomikai bei visuomenės iššūkių sprendimui. aptarė socialinio verslo sektoriaus plėtros perspektyvas ir svarbą Lietuvos ekonomikai bei sprendžiant visuomenei kylančius iššūkius.

Kuo išskirtinis socialinio verslo modelis?

Forumą apibendrino Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė Viktorija Bražiūnaitė ir Vilniaus Universiteto mokslininkė, agentūros Innovate vadovė Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė. Jos teigimu, “žinios apie socialines problemas, kurias sprendžia socialinis verslas yra labai svarbus. Socialinis verslas dažnai būtent siekia dirbti su pažeidžiamoms grupėmis, tomis, kurioms tradiciniai sprendimai netinka arba nepadeda. Kai kalbame apie socialinį verslą, nėra svarbu atskirti „socialinį“ nuo „verslo“, nes šiame modelyje būtent abu aspektai yra labai svarbūs. Čia reikėtų dėti lygybės ženklą.”. Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė taip pat pastebėjo, kad socialinės ekonomikos planas numato pagalbą organizacijoms, kurios kuria socialinius pokyčius, kuria socialines inovacijas. Ir ta žinia, kad Lietuvoje turėsime Socialinių inovacijų kompetencijų centrą ir tą rolę prisiims ESFA, o tai yra Socialinės apsaugos ministerijos laukas, rodo tarpdiscipliniškumo poreikį. Anot tyrėjos, sėkmingam SEK plano įgyvendinimui reikia keleto esminių dalykų: žinomumo, lanksčių mokestinių modelių, viešųjų pirkimų bei geresnio prieinamumo prie finansavimo.

Visą Forumo ataskaitą rasite www.lisva.org