Dr. Jūratė Charenkova

Dr. Jūratė Charenkova

Dr. Jūratė Charenkova

  • Socialinių mokslų (sociologijos) daktarė
  • Kokybinių tyrimų ekspertė

 

Stažuotės:

  • Jūratė stažavosi Liuteronų koledže Japonijoje

 

Nuo 2019 m. aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius tyrimų projektus. Bendradarbiauja su įvairiomis savivaldybėmis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis (pavyzdžiui, Maisto bankas, VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas, VUL Santaros klinikos ir kt.) įgyvendinant teikiamų paslaugų kokybės tyrimus, rengia tyrimų ataskaitas bei vertinimo metodikas.

Nuo 2021 metų dirba asistente Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo institute. Mokslinių interesų sritys daugiausiai susijusios su socialinių paslaugų plėtra, Nevyriausybinių organizacijų bei viešojo sektoriaus švietimo ir socialinių paslaugų organizacijų veiklos tobulinimu, užimtumo ir tapatumo raida senstant, inovacijomis vyresnio amžiaus asmenų globos sektoriuje.