Nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto kūrimas

Nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto kūrimas Naujienos  Socialinis verslas ir paslaugos

Nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto kūrimas

Valdymo inovacijų agentūros ekspertai, bendradarbiaudami su Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu, jungiasi prie nacionalinio projekto skirto socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui Lietuvoje (projekto Nr. 07-008-P-0001). Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas gerinti ir tobulinti socialinių paslaugų kokybę kuriant ir diegiant naują nacionalinį kokybės standartą. 

Projekto eigoje ne tik bus kuriamas naujas Nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standartas, bet organizuojami mokymai, diskusijos, kuriamos metodikos, projekto ekspertai konsultuosis su užsienio partneriais, planuojama ir gerosios užsienio patirties analizė. Taip pat bus užtikrinamas Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) ir nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standarto (NOKAS) taikymas, palaikymas ir priežiūra. 

Šį projektą galime laikyti kokybės standarto NOKAS, kurį parengė mūsų ekspertė dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė, tęsiniu. NOKAS startavo 2020 metais ir buvo pirmasis bandymas Lietuvoje sukurti nacionalinius reikalavimus kokybei, orientuojantis į nevyriausybinį sektorių bei socialinį verslą. Šiuo metu NOKAS standartą yra įsidiegusios 9 organizacijos.  Socialinę paslaugą sunku objektyviai apibrėžti dėl didelės darbuotojų, kliento ir aplinkos tarpusavio įtakos, todėl kuriant NOKĄ buvo siekiama organizacijose skatinti nuolatinio tobulėjimo kultūrą, motyvuoti darbuotojus, kurti tvarų partnerystės tinklą ir siekti teigiamo pokyčio ne tik individualiam asmeniui, bet ir visuomenei.

Nacionalinio projekto “Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui Lietuvoje” metu 303 organizacijos dalyvaus socialinių paslaugų kokybės standarto diegimo ir (ar) palaikymo veiklose, iš kurių net 80% sėkmingai įsidiegs socialinių paslaugų kokybės standartą ir (ar) sekmingai baigs dalyvauti socialinių paslaugų kokybės standarto palaikymo veikloje.  Tikimasi, kad naujasis standartas bus sukurtas iki 2025 m. ir įsigalios 2029 m. 

Pirmasis projekto etapas – išsamus situacijos ir suinteresuotų šalių požiūrio tyrimas, kuriam vadovauja dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė, tyrimo metu atliekama teisinių dokumentų analizė, užsienio gerosios patirties analizė, savivaldybių atstovų, socialinių paslaugų teikėjų bei socialinių paslaugų gavėjų ir jų artimųjų apklausa. Tikimasi tyrimo rezultatus apibendrinti 2024 m. sausio mėn. 

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto finansavimo suma – 4 403 297,00 Eur.